ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου 80, Πέραμα, ΤΚ. 18863

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 169497208000

Τηλέφωνο: 211 111 6226 – 6932 110 578

E-mail: info@dkphotos.gr    Συναινώ στο να χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω προσωπικά μου δεδομένα, μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης επικοινωνίας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR.